logo
Jining Kailida Construction Machinery Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:การขายเครื่องจักรก่อสร้างอะไหล่เครื่องจักรและส่วนประกอบการขายชิ้นส่วนเครื่องจักรและส่วนประกอบการขายเครื่องจักรเหมืองแร่
1YRSJining Kailida Construction Machinery Co., Ltd.